راه درمان آسیب‌های اجتماعی نمازگریزی چیست؟

برای درمان آسیب اجتماعی نمازگریزی، كارهای مختلف و متنوع باید انجام شود. یكی از مهم‌ترین و محوری‌ترین راه‌های درمان این است كه فرهنگ نماز بر جامعه حاكم شود. امّا این‌كه چگونه فرهنگ نماز را در جامعه حاكم سازیم، تا دیگر پدیده‌ای بنام نمازگریزی در جامعه نداشته باشیم،

sajdeh